Hirek-érdekességek politikáról, közéletről, kultúráról. Hardcore.

Az Újszövetség az egyiptomi holtak könyve. (A vallások eredete 1. rész)

MasterMason 2012.12.24. 07:43

prometheus-600_1.jpg

A biblia szó az ógörög biblion többes száma ami a biblosz szóból ered, és azt jelenti egyiptomi tekercs. Vagyis a biblia szó mivel többesszám már önmagában is azt jelenti, hogy egyiptomi tekercsek. Ezeknek az egyiptomi tekercseknek vagyis a bibliának pedig véletlenül az címe, hogy testamentum, ami pedig azt jelenti végrendelet - a holtak rendelkezése. Az a könyv amit mi bibliának hívunk valójában nem más, mint ahogy már a neve is konkrétan tartalmazza:

Egyiptomi tekercsek. A holtak könyve. 

Természetesen Sigmund Fraud nem véletlen állította Mózes és egyistenhit című művében, hogy Mózes egyiptomi volt, és nem véletlen kötötte össze a mózesi monoteizmust Ehnaton fáraó uralkodásának idejével. Mózes vagyis Mose az egyik leggyakoribb név volt Egyiptomban, jelentése pedig fia valakinek. Mózes valójában beazonosítható történelmi személy és a sírja is ismert, Ré fia volt Ramósze vezír. III. majd fiának IV. Amenhotep, a későbbi Ehnaton fáraónak a legmagasabb rangú tisztségviselője volt. Többek között pedig a nagy építkezések munkafelügyelője, aki hadba-indulása előtt meghallgatva a panaszkodó zsidó munkásokat letartoztatta azt a bizonyos munkavezetőt a zsidó rabszolgákkal történő rossz bánásmód miatt.

A biblia soha nem volt a zsidóké, és nem létezik sem "keresztény" sem "zsidó" vallás.

Mózes vízből kimerített élettörténete konkrétan az egyiptomi vallásból származik. Anubisz a holtak birodalmának főistene volt Ozirisz és Nebethet fia, akit anyja a mocsárban a sásban rejtett el a folyó mellett, hogy megvédelmezze Széth haragjától. Majd az "isteni" gyermeket Ízisz találta meg és nevelte föl, pont úgy ahogy Mózes történetében olvashatjuk. Akárcsak Mózes vízből kimerített története, úgy a gilgamesh eposz a bibliai özönvízről szóló történetek sem véletlen jelentek meg később Akkád, Hettita, Hurri és egyéb más nyelveken is. Hiszen már jóval Ehnaton fáraó uralkodása előtt nagyrészt szövetségesek vagy vazallus államok voltak, és ez mind az egyiptomi Ozirisz történetéből és az Amarna levelekből is világosan kitűnik tudatosan terjesztették vallásukat.

AmenhotepIV-Goblet.jpg

A zsidó vallás Sigmund Freud szerint ahogy sok más kutató szerint is megegyezik Ehnaton fáraó monoteista vallásával és természetesen mindez bizonyítható. 

Ehnaton fáraó monoteista vallása kitörölhetetlen nyomott hagyott a "zsidó" valláson.

A zsidó vallás egyik legszentebb ereklyéje a menóra nem más, mint a felkelő nap sugarai, és csupán a stilizált ábrázolás módja változott és fejlődött Ehnaton fáraó korától. A zsidók valójában a napot Atont imádják. A zsidó naptár is igazolja az egyiptomi és Ehnatoni napkultuszt, hiszen a zsidók számára a napok nem éjféltől éjféléig, hanem naplementétől naplementéig tartanak. Egyebek mellett pedig a 6 ágú zsidó csillag ahogy láthatjuk is konkrétan egy napot formáz. A zsidó vallás ereklyéi már önmagukban is hiteles bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy Sigmund Freudnak és sok más kutatónak is igaza volt, és valóban Ehnaton fáraó napkultuszáról van szó.

0l.jpg

A zsidókkal ellentétben a keresztények nem Atonhoz imádkoznak, hanem Ámon-hoz és fiához, Ámon neve azt jelenti „elrejtett” de hívták „egyetlen”-nek is, férfi és nő alakban is ábrázolták ö jelképezi a szélt és az eget, később aztán egybeforrt Ré-vel a napistennel így lett Amon-Ré. Mi atyánk ki vagy a mennyekben szenteltessék meg a te neved Ámon. (Ámon, Ámun, Ámen)

Az Ámen az Ámon egyik alakja.

A keresztények minden ima végén meg is nevezik ki is ejtik szájukon Ámon isten nevét miután az ima tartalmával fiát dicsőítettek. De Jézus nem volt és nem is lehetett Hórusz és nem jelképezheti a napot sem ahogy a zeitgeist mozgalom filmje állítja, hiszen Jézus tanításaiból világosan kiolvasható, hogy Jézus fényes hajnalcsillagként határozza meg önmagát (Jel 22,16), és aki követi öt azé lesz majd az élet világossága. Jézus valójában az atya fia aki utat mutat a sötétségben. Ámon vagyis az atya fia pedig Honszú, a holdisten. Ő volt az akit gyógyítóként tiszteltek, ő a kezdet és a vég vagyis az időt kiszámító isten, hiszen az egyiptomiak a holdciklusok mérésével számolták ki a hónapokat, és a hold volt az ami a bibliai történetben súgott a halászoknak a jó fogást illetően (a holdciklusok mai napig is nagyban befolyásolják a halászatok eredményét), és persze ezért volt olyan nyugodt az arca Jézusnak midőn a bibliai viharban a bárka végében "aludt", mielőtt lecsendesítette azt. 

Jézus (vagyis a hold) valóban tudott a vízen járni, nem süllyedt el! ;)

Az egyiptomi vallásban Honszút a holdistent ábrázolták tövis koronával a fején, "a vándort" aki vándorol az égen. Egyebek mellett pedig varázserőt is tulajdonítottak Honszúnak amit azért nagyon fontos megemlíteni, mert a Giordano Bruno elleni per egyik legfontosabb vádjáról van szó, Giordano Bruno szintén Honszút azonosította Jézusban, és természetesen állítása mely szerint Jézus egy varázsló volt az egyiptomi vallásból történő azonosításból származott, és nem magától találta azt ki. 

jakob-bot.jpg

A ma látható kereszt nagymértékben hasonlít a Jákob bothoz és az Ankh kereszthez, de az Ámon vagyis a katolikus papok áldásos tevékenységének köszönhetően az emberek nagy részének még ma sincs fogalma arról, hogy ezek az eszközök valaha hordozható idő-szög-távolság-fok vagyis csillagászati és egyéb mérő eszközök voltak.

Közismert tény, hogy az egyiptomiak életében kulcsszerepet játszott a csillagászat és a Nílus áradása, amit kevesen tudnak és kevesen láttak a saját szemükkel is, hogy hogyan nézet ki az a nagyon fontos égi jelenség, amiből az Ámon papok előre tudták jelezni az áradást. Azért nagyon fontos megismernünk ezt a jelenséget, azon túl, hogy az egyiptológusok és történészek minden esetben hivatkoznak rá, hogy feltehessük a kényelmetlen és máig megválaszolatlan kérdéseket.

Amikor a Szíriusz először tűnik fel az év során a hajnali égbolton – vagyis a Nappal együtt kel föl, úgynevezett heliákus kelés, akkor pár nap múlva beköszönt a Nílus áradása. Ez az összefüggés szigorúan a papok titka volt.

Ahogy bárki által leellenőrizhető a modern csillagászati programokban és planetáriumokban, a Szíriusz valóban együtt kell és együtt mozog a nyári napforduló körüli időpontban a nappal, tehát egy valóban rendszeresen előforduló csillagászati eseményről van szó, és egyetlen történész vagy egyiptológus sem vonja azt kétségbe, sőt, ők állítják, hogy ehhez kötötték Egyiptomban a vetés kezdetének idejét. Amiről az egyiptológusok és történészek máig nem beszélnek az az, hogy sem az egyiptomi papok sem más ember szabad szemmel soha semmit nem láthatott a Szíriusz heliákus keléséből.

Hogy miért?

A nappali égen az egyik leggyakrabban tapasztalt és legkönnyebben megfigyelhető jelenség az égbolt kék színe. Ennek kialakulásában két tényező játszik fontos szerepet: a Föld légköre és a nap sugárzása. A bolygónkat övező légburok megváltoztatja a belépő sugarak irányát, és a csillagászatban ezt hívják úgy, hogy fénytörés. A fénytőrés a horizont alatt 18 fokkal megjelenő nap fényével kezdődik, és mire eléri a horizontot már csak a hozzánk közel lévő 3 legfényesebb égitesteket láthatjuk az égbolton:

A Napot, a Holdat és nagy ritkán a Vénuszt.

A távolabbi bolygók és csillagok nappal nem figyelhetők meg, mivel a horizont felett járó nap levegőben szóródó tört fénye már jóval erősebb, és elnyomja fényüket.

A Szíriusz héliákus kelése Egyiptomban pedig minden esetben csak akkor "válna láthatóvá", amikor a nap már jóval több mint tíz fokkal van a horizont felett, vagyis szabad szemmel soha senki semmilyen körülmények között nem láthatta még a Szíriusz heliákus kelését. Talán az sem lehet véletlen, hogy sem történészek sem pedig egyiptológusok soha nem készítettek videót arról a jelenségről, amelyből az egyiptomi csillagászok megállapították, hogy mikor jön az áradás. Kizárólag még ma is csak számítógépes animáción, illetve programmal képesek szemléltetni az egyiptológia alapját képező tanítást, és azt a csillagászati anomáliát, amelyet szerintük az egyiptomi papok szabad szemmel is láttak, és amely valójában a nappali csillagászat tárgykörébe tartozik, ami a tudományos élet szerint a 19. század vívmánya. 

De ha úgy gondolják, akkor próbáljanak önök is fotót vagy videót készíteni a Szíriusz heliákus keléséről, de a fénytőrés miatt mindig csak annyit fognak belőle látni, amennyit a második képen:

sirius-heliakus.jpg

Az Ankh kereszt a fáraók hatalmának jelképe valójában egy olyan csillagászati konstelláció, ami a Szíriusz helyzetét mutatta a naphoz viszonyítva mégpedig délben, annak a Szíriusznak amelynek a héliákus kelését és azt, hogy a nappal együtt mozog, szabad szemmel ember még soha nem láthatta! Szabad szemmel senki ember fia nem figyelhette meg azt a nappali égbolton, hogy a nap mozgásával párhuzamosan együtt mozog az év azon napján a Szíriusz. 

sirius-heliakus12.jpg

Az ókori Egyiptom Junu városát Héliopolisznak hívták (a nap városa), a bibliában már On néven szerepel és egyike volt a legrégebbi városoknak, már a predinasztikus korban is lakott volt. Ámon Nut és Honszú az egyiptomi Héliopoliszi 'enneád' szentháromsága, ennek a Hélipolosznak pedig van egy csoportja enneádja 9 istene. De, bizony. Már az egyiptomi Ámon papok és a fáraók is tisztában voltak azzal, hogy a naprendszerünkben kilenc égitest található, és ezeket egykor élt istenekről mai nevén fáraókról-királyokról nevezték el.

Héliopolisz valamikor a tudás fellegvárának számított, az emberek pedig már 5000 ezer évvel ezelőtt az emberi tulajdonságokkal felruházott (antropomorfizmus) Atumot, vagyis a napot és 8 boygólyát tisztelték istenként. Mars, Szaturnusz, Jupiter és minden egyéb bolygónk ma már egykori római istenek neveit viselik, amelyek természetesen a Héliopoliszi enneád kilencségének felelnek meg. (szinkretizmus) Akárcsak a naprendszerünkben található bolygók számának pontos ismerete, úgy azok heliocentrikus mozgása is évezredekkel ezelőtt ismeretes volt már Héliopoliszban. (Nem azért üldözték és állították bíróság elé Gallilei-t sem, mert pontos csillagászati ismereteket szolgáltatott, hanem azért, mert ezek az ismeretek titkosak voltak, és mint a Szíriusz héliákus kelése csak a papok számára voltak elérhetőek, a rabszolgák nem élhették meg szabad emberként a valóságot, nem lehetett tudomásuk róla. Az egyház érdekeit szem előtt tartva használták fel a tudományt, és persze minden mást is arra, hogy továbbra is fenntarthassák az Ámon papok a hatalmukat. 

nap-megtaláltatott.jpg

Ehnaton fáraó időszámítás előtt 1352-ben jutott hatalomra és uralkodásának első éveiben nem került sor drasztikus intézkedésekre, de időszámítás előtt 1342-ban történt valami, Ehnaton fáraó a napistenen kívül minden más istent betiltott és bevezette az Aton napkultuszt.

1342-ben a téli napforduló előtt közvetlen a Merkúr a Vénusz és a Szaturnusz pályája mindegyik pontosan 3 fokos eltéréssel a nyilas csillagképen tökéletes egyenest alkotva szinte "rámutatott" a napra, miközben a hold eltakarta napot. Ezt a három királyt látták a kenyér házából, vagyis abból a templomból amelyből a nappal együtt kellő és amúgy szabad szemmel nem is látható Szíriusz jelezte az áradást. 

Az Aton napkultusz bevezetésével együtt egy új nevet is felvett az addig 4. Amenhotep néven uralkodó fáraó, és elsőként a történelemben megjelent Ehnaton nevében(!) a ma már közismert kereszt, amely az időszámítás előtt 1342-ben még egy csillagászati konstelláció volt. Persze így már érthető válik mindenki számára a bibliában található írás, hogy miért is sötétült el az ég midőn Jézust a holdat keresztre "feszítették": 

Napfogyatkozás. 

(Jelenések könyve 11:8 "És az ő holttesteik feküsznek ama nagy városnak utcáin, a mely lélek szerint Sodomának és Égyiptomnak hivatik, a hol a mi Urunk is megfeszíttetett.")

Jézust vagyis a holdat Egyiptomban "feszítették meg", ahogyan ez világosan le van írva a jelenések könyvében is. A katolikus egyház vagyis máig működő Ámon papság által használt Ehnatoni napkereszt amelyen Jézus látható a feje fölött egy napkoronggal, annak a csillagászati mellett szimbolikus politikai és vallási jelentése is van-volt. Sötétség borult a világra. (Azért keveri Hórusszal a Zeitgeist film Jézust, mert fogalmuk sem volt arról, hogy mind a nap mind pedig a hold ott van a kereszten, és hogy ez így együtt valójában a napfogyatkozást jelképezi. Sötétséget.) Nem csak csillagászati értelemben, hanem abban az értelemben is sötétségbe borult a világ, amit a történelemben láttunk, és ez egyben jelképezi azok a szörnyűségeket amelyet az Ámon papok a katolikus egyház tagjai tudatosan követettek el. (Egyiptomban még nem egyháznak hanem nagy-háznak hívták őket) Akárcsak a szimbolikus politikai és vallási jelkép jelentése, úgy Ehnaton megítélése sem volt egységes, de mindenképpen egy hihetetlennek tűnő ellentmondásokkal teli történet bontakozik ki a kutatok és egyiptológusok számára. 

Bármilyen hihetetlenül is hangzik, de a ma ismert újszövetség vagyis az egyiptomi holtak könyve évezredekkel régebbi annál, mint amit mi bibliaként ismerünk. Mind a zsidó mind a keresztény, mind pedig az iszlám vallás Egyiptomból származik. Miért nem lehet minderről beszélni közel 5 évszázaddal Giordano Bruno meggyilkolása után, milyen titkokat rejt még az egyiptomi holtak könyve? Miért borította vérbe a világot az Ámon papság mind az egyiptomi mind pedig a későbbi korokban? A cikk további részeiből kiderül, emellett megismerkedhetünk majd az egyiptomi Széth-el, az idegenek(!) istenével a sötétség urával, aki a bibliában már Sátán néven szerepel, és aki úgy jött erre a világra, hogy durván kihasította magát anyja testéből.

A 2. rész

 

Címkék: kultusz Egyiptom Idegenek Ámon Rabszolgaság

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://narancshirado.blog.hu/api/trackback/id/tr784979637

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.